Skladištenje nameštaja

Skladištenje nameštaja

Najveći volumen u svakom životnom prostoru zauzima nameštaj. Tradicionalno, u našim domaćinstvima nameštaj je masivan, kabast i napravljen tako da se retko pomera ili menja.

Određene životne situacije i događaji, međutim, dovode do potrebe da se on na duže ili kraće vreme uskladišti na suvom, čistom i sigurnom mestu, odakle će moći da bude transportovan na pravo odredište onda kada se za to steknu uslovi.

Sigurni, individualni boksovi za čuvanje nameštaja

Optimalan koncept skladištenja nameštaja predstavlja rentiranje naših Toro Box mini skladišta za privatna lica koji podrazumeva iznajmljivanje manjih skladišnih boksova na mesečnoj bazi, bez obaveze ugovaranja na dugi vremenski rok.

Neke od prednosti koje naš koncept ima u odnosu na klasičan magacin su:

  • Nameštaju uskladištenom u box možete da pristupate isključivo vi i lica koja ovlastite,
  • Možete mu pristupiti u bilo koje vreme koje vam odgovara,
  • Skladišni prostor kojim raspolažete ne delite ni sa kim drugim.
Mini skladišta
Toro Box skladišni boxevi

Sva naša mini skladišta su višestruko obezbeđena protivpožarnim i alarmnim sistemima protiv provale, reflektorima, CCTV kamerama za video nadzor, kao i stalnom čuvarskom službom, a u potpunosti su zaštićeni od prodora vode, glodara i drugih štetočina.

Razlozi za uskladištenje nameštaja

Izbačen nameštaj treba smestitti na sigurno mesto što pre
Naša skladišta poštedeće vas ovakvih scena

Razlozi zbog kojih vam može zatrebati poseban dodatni skladišni prostor za nameštaj su različiti, ali za sve njih je zajedničko da u određenom vremenskom periodu (bio to sat, dan ili mesec) sa njim jednostavno nemate gde ili bi njegovo privremeno odlaganje na alternativnu lokaciju bilo neisplativo, naporno ili naprosto neizvodivo.

Neki od tih razloga su:

  • Selidba
  • Zamena nekretnine za manju ili veću
  • Kupovina stana, kuće ili vikendice
  • Renoviranje ili adaptacija nekretnine
  • Temeljno čišćenje, dezinfekcija, dezinsekcija
  • Nasleđivanje
  • Iseljenje u drugo mesto ili van zemlje

Preseljenje, zamena nekretnina

Selidba je najčešći povod kada vam nameštaj predstavlja veliki teret. Osim što ga treba rasklopiti i nanovo montirati na novoj lokaciji, često momenti iseljenja i useljenja nisu u vremenskom skladu. Dešava se da protekne i više meseci između dana u kojem ste morali da napustite dotadašnji životni prostor i trenutka kada novi prostor bude spreman za postavljanje nameštaja.

Preseljenje je najčešći razlog za privremeno odlaganje nameštaja
Torobox pruža usluge u vezi sa selidbom, pakovanjem i transportom nameštaja

Sličan scenario može da vas očekuje i prilikom kupovine ili razmene nekretnina, naročito u slučaju zamene većeg stana za manji, kada se javlja “višak” nameštaja kog ne želite da se odreknete ili za koga planirate naknadnu prodaju po određenoj ceni.

Renoviranje, adaptacija stana ili kuće, čišćenje, dezinsekcija

Renoviranje nekretnine nije izvodljivo bez privremenog uklanjanja nameštaja
Iznošenje nameštaja van stana je uslov za njegovo efikasno preuređenje

Temeljno renoviranje stana iz ličnih ili poslovnih razloga efikasnije je i brže ukoliko se nameštaj izmesti na drugu privremenu lokaciju, a nekad je taj potez i neophodan. Adaptacija nekretnine je poseban izazov u slučaju kada se ujedno bavite i nekim poslom od kuće jer se tada često vrši i zamena kancelarijskog nameštaja.

Detaljno čišćenje ili dezinfekcija prostora su takođe situacije koje se redovno javljaju u slučajevima njegove prenamene ili renoviranja i tada držanje nameštaja na lokaciji otežava, usporava i umanjuje kvalitet tih radova.

Nasleđivanje i privremeno iseljavanje

Ukoliko ste nasledili vredan, stilski ili nameštaj za koga ste sentimentalno vezani i ne želite da ga prodate ili odbacite, a nemate prostor gde da ga stavite, možete ga uskladištiti u našem boxu.

Život može navesti vas i vašu porodicu da odete iz Beograda u drugi grad u zemlji ili van nje. I u toj situaciji, odlaganje i čuvanje nameštaja u našim jedinicama je pravi potez kojim dodatno štitite vašu imovinu od propadanja, vlage, krađe, požara ili nezgode poput kvara na instalacijama.

Fleksibilnost i cene najma

Cena skladištenja nameštaja je izuzetno povoljna, a maksimalna fleksibilnost je obezbeđena mogušćnošću dogovora o zakupu na različite vremenske periode, od veoma kratkih do dužih.

Kome su namenjena naša skladišta nameštaja?

Spisak životnih okolnosti u kojima vam je neophodan dodatni prostor za privremeno odlaganje i čuvanje nameštaja je, videli smo, dugačak. Zajedničko za sve njih je da se rentiranjem individualnih boksova za njegovo skladištenje problem rešava na efikasan, elegantan i cenovno optimalan način.

Osim što nudimo naša individualna skladišta, slobodno nam se obratite i za dodatne usluge u vezi sa selidbom, pakovanjem i transportom nameštaja: demontažu nameštaja, pakovanje, prevoz od i do skladišta, pravljenje popisne liste i druge.

Pored nameštaja, u naše boxove možete uskladištiti razne druge, međusobno veoma različite stvari. Više informacija možete naći na našoj stranici Skladištenje stvari.